Wij zijn de
HybrideHelden!

STO Amerstreek

Scholen en bedrijven in de regio Amerstreek werken samen om tot kwalitatief hoogstaand én modern technisch onderwijs te komen. We voeren we een verbeterslag uit, laten het technisch onderwijs naadloos aansluiten op de arbeidsmarkt en enthousiasmeren leerlingen voor een baan in de techniek.

Onze regio

Amerstreek is een regio met relatief veel maakindustrie en volop baankansen voor leerlingen met een technisch profiel. Wij zien echter een stevige krimp in het aantal leerlingen dat techniek kiest, en dat terwijl het bedrijfsleven dringend op zoek is naar technisch personeel. Vraag en aanbod sluiten niet aan.

Doel

Ons onderwijs is inspirerend, sluit aan bij de nieuwste digitale en technische trends en biedt dat wat leerlingen enthousiasmeert en vooral dat wat het bedrijfsleven nodig heeft. Binnen STO Amerstreek realiseren scholen en bedrijfsleven toekomstgericht, technisch onderwijs waar de leerlingen vol enthousiasme voor kiezen.

Structurele samenwerking

Verbinding in de gehele keten - po, vmbo en mbo en het bedrijfsleven - is een voorwaarde

voor sterk, hybride techniekonderwijs. Vanuit regio Amerstreek realiseren we enerzijds een nauwe samenwerking tussen alle scholen onderling en een solide doorgaande leerlijn van po naar vmbo en mbo. Daarnaast hebben we een warm contact met onze partners in het bedrijfsleven. We bedenken, optimaliseren en borgen samen met hen het onderwijsaanbod zodat het perfect aansluit op dat wat onze regio nu en naar de toekomst toe nodig heeft.

Onze thema's

Vanuit vier multidisciplinaire werkgroepen realiseren we doelen op de volgende gebieden:

• De basis op orde en Loopbaanleren

• Samenwerken in de keten vmbo - mbo

• Samenwerking school en bedrijf

• Samenwerking in de keten po - vo


Scholingsaanbod

Service Engineer

Schoolnaam

Deze opleiding duurt 4 jaar en start in september 2022. Een Service Engineer houdt zich bezig met het onderhoud van machines. Voor dit werk moet de Service Engineer van locatie naar locatie reizen, om ter plaatse aan een bepaald soort machine te gaan werken.

Installatiemonteur

Schoolnaam

Deze opleiding duurt 4 jaar en start in september 2022. De installatiemonteur installeert, afhankelijk van zijn sector, “installaties” en dergelijke bij bedrijven of particulieren.

Servicemonteur

Schoolnaam

Deze opleiding duurt 4 jaar en start in september 2022. De Servicemonteur is een technicus die apparaten en machines onderhoudt en repareert. Denk hierbij bijvoorbeeld aan ziekenhuisapparatuur, wasmachines, Cv-ketels en computerapparatuur.

Meer weten over wat we in schooljaar 2021-2022 realiseren?

De basis op orde

Leerlingen verdienen een krachtige, technische en contextrijke leeromgeving waarin zij kennismaken met de modernste technieken. Samen met het bedrijfsleven nemen we kritisch de technieklokalen onder de loep en realiseren we een uitdagende, actuele leeromgeving waarin de leerlingen zich ontwikkelen én zich ook een reëel beeld van de diverse technische beroepen kunnen vormen.

De werkgroep streeft groepsverkleining na en faciliteert diverse uitwisselingen. Zo worden leermeesters uit het bedrijfsleven op de scholen ingezet, vindt er uitwisseling van vakdocenten plaats, gaan leerlingen primair onderwijs naar de technieklokalen op het voortgezet en lopen docenten daadwerkelijk stage in de bedrijven. Op deze manier maken we zinvol gebruik van elkaars kennis en kwaliteiten en werken we aan krachtig en modern techniekonderwijs.

Loopbaanleren

De werkgroep ‘Loopbaanleren’ wil meer leerlingen kennis laten maken met techniek middels loopbaan- en buitenschools leren. De zeven werelden van techniek vormen de basis en krijgen een plaats in alle leerjaren van het vmbo.

Vanuit een enquête brengen we de beeldvorming van de leerlingen ten opzichte van techniek in kaart. Daarnaast inventariseren we de mogelijke stagebedrijven in de regio, worden ouders en leerlingen geïnformeerd over vervolgopleidingen en banenkansen in de techniek en ontwikkelen we een LOB-format waarmee de school de loopbaanoriëntatie van de leerling volgt. Door een betere organisatie en kwaliteitsbewaking streven we een werkwijze na die leidt tot  een optimale match tussen elke leerling en zijn of haar toekomstige werkplek in de techniek.

Samenwerken in de keten vmbo-mbo

Deze werkgroep focust zich op de samenwerking en de doorlopende leerlijnen van vmbo naar mbo. We ontwikkelen uitdagende en eigentijdse, technische leerroutes met relevante content, bijbehorende vaardigheden en competenties, zoals de keuzedelen Robotica, Interieurbouw, Stands & betimmeringen.

Vanuit de keuzedelen versterken we bestaande leerroutes, creëren we nieuwe, doorlopende leerroutes en realiseren we cross-overs met andere profielen, bijvoorbeeld de technologie in de zorg. Op die manier komen leerlingen vanuit de niet-technische profielen in beeld voor technische vervolgopleidingen. Daarnaast realiseren we samenwerking in de vorm van uitwisseling van materialen tussen po, vmbo en mbo en brengen we scholen en bedrijfsleven in contact met elkaar via het ‘Logistiek café’.

Samenwerking school en bedrijf

De werkgroep ‘Samenwerking school en bedrijf’ streeft een duurzame samenwerking met het bedrijfsleven, en een betere match tussen vraag en aanbod na: wat willen bedrijven en hoe leveren de scholen leerlingen met deze kennis en vaardigheden?

We ontwikkelen en onderhouden een leer-werkorganisatie die is gericht op alle vormen van buitenschools leren. We spelen in op technologische ontwikkelingen met aandacht voor leerlingen en docenten, onderwijsassistenten en instructeurs. We maken onderwijs en stages in bedrijfsleven mogelijk en we laten instructeurs, leermeesters en vakdocenten optimaal kennis en kunde uitwisselen. Crossovers met andere werkgroepen worden afgestemd en samen opgepakt.

Samenwerking primair- en voortgezet onderwijs

Deze werkgroep wil leerlingen uit het po en vo (en hun ouders) blijvend enthousiasmeren voor techniek zodat uiteindelijk een grotere groep - jongens, maar zeker ook meisjes - voor een technische richting én een technisch beroep kiest. Dit doen we ‘hands on’ vanuit een gevarieerd en vooral praktisch activiteitenprogramma waarin de leerlingen kennis maken met techniek in de breedste zin van het woord. Bijvoorbeeld in een uitdagend Techlab, door bedrijfsbezoeken, techniek challenges en techniekdagen te realiseren, door docenten en leerkrachten te professionaliseren en door inspirerende modules en lessen techniek aan te bieden. We werken hierbij nauw samen met Jet-Net.

De leerlingen beleven techniek vanuit diverse invalshoeken, ontwikkelen hun 21ste eeuwse vaardigheden en vormen zich zo een actueel beroepsbeeld. De focus ligt op de doorgaande lijn van primair naar voortgezet onderwijs (groep 7-8 en klas 1-2) en op een duurzame samenwerking tussen po en vo.

Ons team

Projectleiders en stuurgroep bouwen samen met onderwijs en bedrijfsleven stap voor stap aan de uitwerking van Sterk Techniekonderwijs in de regio Amerstreek.

Jacqueline Ringens
Voorzitter Stuurgroep
STO-Amerstreek
HybrideHelden
Jozef van Laak
Lid Stuurgroep
STO-Amerstreek
HybrideHelden
Bart Vanlaerhoven
Lid Stuurgroep
STO-Amerstreek
HybrideHelden
Ton Gerritsen
Lid Stuurgroep
STO-Amerstreek
HybrideHelden
Katelien Groenendijk
Coördinator Financiën
STO-Amerstreek
HybrideHelden
Jessika Knoop
Projectsecretaresse
STO-Amerstreek
HybrideHelden
Coen Andries
Projectleider
Werkgroep 1A
Sanne Hollink
Projectleider
Werkgroep 2
Petra Hellwich
Projectleider
Werkgroep 3
Angelique van der Pluijm
Projectleider
Werkgroep 4

Heb je vragen?
Kom in contact!

Heb je een vraag of wil je iets weten? Stuur hier een bericht aan onze projectsecretaresse Jessika en je krijgt zo snel mogelijk een antwoord.

Versturen
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

HybrideHelden is Empowered by Sterk Techniekonderwijs

created by Bigbooom