Samen werken
aan techniek!

Samenwerking met bedrijven

De regio Amerstreek biedt volop baankansen. Het aantal jongeren dat met een afgeronde, technische opleiding de school verlaat, blijft echter sterk achter bij de vraag vanuit het bedrijfsleven. Om de  optimale match tussen 'vraag en aanbod' te realiseren gaan school en bedrijfsleven een duurzame relatie aan met elkaar.

Een duurzame relatie

Kennen en gekend worden, vormen de basis.

We zetten samen een leer-werkorganisatie op, geven vorm aan onderwijs dat blijvend aansluit bij de technologische ontwikkelingen in het bedrijfsleven

Activiteiten

Samen met het bedrijfsleven organiseren we diverse activiteiten. Leerlingen en docenten van po, vo en mbo gaan op bezoek én lopen stage bij technische bedrijven, technici uit het bedrijfsleven geven (gast)lessen op de scholen en we ontwikkelen samen een toekomstgericht, technisch onderwijsaanbod.

Samenwerking bedrijven STO Amerstreek

Onze samenwerking is gericht op diverse netwerken, partners en contacten. Wie doen er mee?

Verenigde Ondernemers Geertruidenberg (VOG)

VOG is de ondernemersvereniging in de gemeente Geertruidenberg met ruim 300 leden. Via VOG ontstaat er een directe samenwerking met het bedrijfsleven.

Regionale Vrienden van het Hanze College

Deze ondernemersstichting werkt nauw samen met het Hanze College. Samen zorgen ze voor actueel techniekonderwijs en baankansen in de techniek. Via deze stichting hebben we een warm contact met het bedrijfsleven in de regio Oosterhout.

Bedrijven Netwerk Drimmelen (BND)

BND is een netwerk voor alle ondernemers die gevestigd en betrokken zijn binnen de gemeente Drimmelen. Via deze stichting hebben we een directe lijn naar het bedrijfsleven in regio Made en Drimmelen.

Overige partners

Bouwschool Breda is het regionaal opleidingsbedrijf voor praktijkscholing van voornamelijk jonge bouwvakkers (timmerman, metselaar, tegelzetter of leidinggevende in de bouw). Bouwschool Breda is onze partner bij het vormgeven van ons onderwijs en het opleiden van onze leerlingen.

www.bouwschoolbreda.nl

Jet-Net (en TechNet) is een landelijk bureau

dat honderden aangesloten bedrijven en scholen tot een effectieve samenwerking laat komen.

Jet-Net ondersteunt STO Amerstreek op diverse vlakken, zoals scholing, lesmateriaal, workshops, samenwerkingen et cetera.

Heel concreet gaan scholen en bedrijven elkaar vinden via het JetNet-loket. Ze regelen via dit loket bedrijfsbezoeken, stages of gastlessen online.

www.jet-netloket.nl

Wil je een bedrijfsbezoek, gastles of stage regelen?

Ga dan naar het Jet-Net Loket!

Deze bedrijfsnetwerken doen al mee!

Bedrijven Netwerk Drimmelen

Contact
Meeuwenlaan 5, 4921 VK Made

Stichting Vrienden van het Hanze College

Contact
Bouwlingstraat 74, 4902 AK Oosterhout

Verenigde Ondernemers Geertruidenberg

Contact
Postbus 355, 4940 AJ Raamsdonksveer

Direct aanmelden

Wil je meedoen met HybrideHelden in de regio Amerstreek? Dat kan! Vul het onderstaande contactformulier in en meld je aan.

Aanmelden
Dankjewel, je inschrijving is ontvangen!
Oeps, er ging iets verkeerd!

HybrideHelden is Empowered by Sterk Techniekonderwijs

created by Bigbooom